EIGEN TUIN

 

Groene stinkwants

Houtduif

Gewone pad

Boomblauwtje

Dagpauwoog

Segrijnslak

Goudhaantje

Veelkleurig Aziatisch LVB

Gewone zwavelkop

Kleine watersalamander

Kauw

Spreeuw

Groene vleesvlieg

Muntvlindertje

Gehakkelde aurelia

Distelvlinder

Gewone tuinslak

Bloemvliegje

Kleine vos

Dambordvlieg

Zevenstippelig LVB

Nachtuiltje

Volgeling