SPOOKKRAB 

Nederlandse naam: Spookkrab
Wetenschappelijke naam: Ocypode quadrata
Engelse naam: Ghostcrab
Gefotografeerd: Puerto Viejo Costa Rica maart 2013