KORTVLEUGELBOORKEVER

Nederlandse naam: Kortvleugelboorkever man
Wetenschappelijke naam: Valgus hemipterus
Engelse naam: -
Gefotografeerd: Bieslandse Bos 22-05-2020
Opmerking: Nederland vormt de meest noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied van deze keversoort