AALSCHOLVER

Nederlandse naam: Aalscholver
Wetenschappelijke naam: Phalacrocorax carbo
Engelse naam: Great cormorant
Gefotografeerd: Portugal Cabanas 15-03-2018


Nederlandse naam: Aalscholver
Wetenschappelijke naam: Phalacrocorax carbo
Engelse naam: Great cormorant
Gefotografeerd: Portugal Vila Reaal Guadianarivier 07-03-2020


Nederlandse naam: Aalscholvers in gezelschap van Geelpootmeeuw
Wetenschappelijke naam: Phalacrocorax carbo
Engelse naam: Great cormorant
Gefotografeerd: Portugal Fábrica 03-04-2022