BLANKE CHAMPIGNONPARASOL

Nederlandse naam: Blanke champignonparasol
Wetenschappelijk naam: Leucoagaricus leucothites
Engelse naam: White dapperling
Gefotografeerd: Macedonië Ohrid 21-09-2015