WILDEMANSKRUID

Nederlandse naam: Wildemanskruid
Wetenschappelijke naam: Pulsatilla vulgaris
Engelse naam: Vommon pasque flower
Gefotografeerd: Delft Heemtuin 20-07-2016
Opmerking: Plant komt in het wild nauwelijks nog voor in Nederland en is te vinden kalkhoudende graslanden in Zuid Europa