HOUTPANTSERJUFFER LARVENHUIDJE

Nederlandse naam: Houtpantserjuffer Larvenhuidje
Wetenschappelijke naam: Chalcolestes viridis
Engelse naam: Willow emerald damselfly of de Western willow spreadwing
Gefotografeerd: Meijendel 15-07-2019
Opmerking: Larvenhuidje bevond zich in een kijkgat van de vogelkijkhut