MAASVLAKTE

De Tweede Maasvlakte is een uitbreiding van het Rotterdams havengebied. Normaliter zou het zand dat opgebracht wordt tot 2 meter diep worden opgezogen van de zeebodem, wat zou inhouden dat er een gebied van 11 bij 30 kilometer moet worden afgezogen. Om minder schade aan te richten aan de zeebodem is gekozen in een kleiner gebied tot maximaal 20 meter diep het zand uit de bodem op te zuigen. Het zandwingebied bevindt zich 11 kilometer uit de kust. Sinds 22-05-2013 is de Tweede Maasvlakte geopend voor publiek en worden er op het strand veel fossielen gevonden.