GEWELFDE MANTEL

Naam: Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)
Nederlandse Naam: Gewelfde mantel
Vindplaats: Op de Zandmotor bij Terheijde
Vinddatum: 13-09-2012
Land: Nederland

Era: Cenozoïcum
Periode: Kwartair
Tijdvak: Pleistoceen
Tijd: Eemien