FRANJEPORIEZWAM


Nederlandse naam: Franjeporiezwam
Wetenschappelijke naam: Polyporus tuberaster f. lentus (zonder sclerotium)
Engelse naam: Tuberous polypore
Gefotografeerd: Bieslandse Bos 02-09-2015