ZWARTE IBIS

Nederlandse naam: Zwarte ibis
Wetenschappelijke naam: Plegadis falcinellus
Engelse naam: Glossy ibis
Gefotografeerd: Starrevaart 11-03-2015