Paddenstoel waarnemingen in de Delftse Hout

door Aad Kleijweg

Vanaf 2014 bezoek ik regelmatig de Delftse Hout voor een wandeling door de natuur. Tijdens deze wandeling houd ik mij bezig met natuurfotografie. Zo heb ik ook de paddenstoelen die in de Delftse hout voorkomen vastgelegd en worden in deze publicatie beschreven. De bedoeling van deze publicatie is om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de soorten die in dit gebied voorkomen. De soorten worden op alfabetische volgorde van Nederlandse naam kort beschreven.

 

DELFTSE HOUT

Ten noord-westen van Delft bevindt zich de Delftse Hout wat in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw is ontstaan. Eerst heeft men de recreatieplas gegraven en daarna de beplanting aangebracht. Aansluitend bevinden zich de Nootdorpse plassen en het Hertenkamp en de Heemtuin die er toen al waren en die ik voor deze publicatie tot de Delftse Hout meereken.


15-09-2019 Meerdere exemplaren van de Asgrauwe koraalzwam in de Heemtuin waargenomen. Dit is een vrij algemene op de grond levende soort. Komt zowel voor onder loof- als naaldbomen.

ASGRAUWE KORAALZWAM " Clavulina cinerea "


12-01-2015 Meerdere exemplaren van de Berkenzwam waargenomen. De Berkenzwam komt zowel op dode als levende dikke stammen van de Berk voor.

BERKENZWAM " Piptoporus betulinus "


17-10-2016 aan de voet van een Beuk een groepje Beukwortelzwammen waargenomen. Deze algemene soort groeit zoals de naam het al zegt aan de voet of op de wortels van een levende Beuk.

BEUKWORTELZWAM " Xerula radicata " 


06-10-2018 Een soort waargenomen naast het pad wat waarschijnlijk de Bruine satijnzwam is. Het is een algemene soort die vooral op matig bemeste weilanden voorkomt.

BRUINE SATIJNZWAM " Entoloma sericeum " 


01-11-2016 Op een vermolmde boomstronk naast het ruiterpad trof ik een groep Bundelfranjehoeden. Bodem bewonende soort.

BUNDELFRANJEHOED " Psathyrella multipedata "


16-01-2015 De Dikrandtonderzwam is een algemene soort in dit gebied. De Dikrandtonderzwam leeft Parasitair op levende loofbomen.

DIKRANDTONDERZWAM " Ganoderma adspersum "


Echt judasoor is een soort die je in de Delftse Hout regelmatig tegenkomt. Deze soort leeft op takken en stammen van loofbomen, bij voorkeur op de Vlier.

ECHT JUDASOOR " Auricularia auricula-judae "


01-11-2016 Meerdere exemplaren van de Echte honingzwam waargenomen. De algemene soort groeit in bundels op stronken, wortels en aan de boombasis van loofbomen.

ECHTE HONINGZWAM " Armillaria mellea "


02-02-2015 Eikenbloedzwam waargenomen. De soort leeft op stammen en stronken van loofbomen, voornamelijk op Eik. 

EIKENBLOEDZWAM " Stereum gausapatum "


23-10-2019 Een zwam die er ook voorkomt in dit gebied is de Eikenweerschijnzwam. 

EIKENWEERSCHIJNZWAM " Pseudoinonotus dryadeus "


23-10-2017 Kwam ik een groepje Franjehoeden tegen. Deze paddenstoelen groeiden rond een dode boomstronk en zijn volgens mij allen dezelfde soort in verschillende leeftijdfases. Op de bovenste foto hebben de paddenstoeltjes witte lamellen en zijn waarschijnlijk de steriele vorm (bron: Michel Beeckman). Mogelijk is het de Bundelfranjehoed.

FRANJEHOED " Psathyrella sp f. substerilis  "


13-09-2019 Op een laag strooiselhout groeide een fraaie groep Franjehoeden. Het zou de Dubbelgangerfranjehoed of de Sierlijke franjehoed kunnen zijn, maar daar is microscopisch onderzoek voor nodig om een zekere determinatie te krijgen.