AALSCHOLVER KOLONIE

06-05-2016 Ackerdijk Aalscholvers met jongen


26-04-2021 Ackerdijkse Plassen. Aalscholverkolonie. Veel nesten hebben grote jongen. Het geluid wat je hoort zijn de om voedsel vragende jongen